Specialist in Managementul Riscului ISO 31000

Scopul trainingului:

 1. Utilizarea principiilor de managementul riscurilor ca instrument de management.
 2. Implementarea procesului de gestionare a riscurilor ca o componentă integrată a sistemului de management.

Obiective:

La finalul cursului cursantul să :

 1. cunoască terminologia specifica şi a principiilor de management al riscului;
 2. aplice cunoștințele acumulate

.Tematici abordate:

 1. Prezentarea standardelor ISO 31000:2018 Managementul riscului. Linii directoare; ISO 31100:2013 Managementul riscului. Cod de practică şi îndrumare pentru implementarea standardului SR ISO 31000; ISO 31010:2010 Managementul riscului. Tehnici de evaluare a riscurilor
 2. Proiectarea unui proces al managementului riscului si oportunitatilor;
 3. Gandirea bazata pe risc in acord cu cerintele din standardele pentru sistemele de management;
 4. Cunoștințe privind inregistrarea procesului de management al riscului
 5. Studii de caz/Exerciții

 Metodologie:

 • Prezentare
 • Dezbatere
 • Exerciții de grup

 Durata: 2 zile

Target Group:

Persoanelor care  care doresc sa minimizeze riscurile la care este supusa organizatia, cum ar fi, dar fara a se limita:

 1. Managerilor;
 2. Reprezentanți ai managementului;
 3. Persoanelor care au responsabilități în dezvoltarea și menținerea sistemelor de management;
 4. Personalului responsabil pentru dezvoltarea politicilor de management al riscului în cadrul organizației;
 5. Consultanților de sistem de management;
 6. Auditorilor de sistem de management;
 7. Responsabililor de proces;
 8. Auditorilor;
 9. Altor părți interesate (angajatori, agenți economici, serviciilor externe, interne de prevenire/protecție și consultanților de specialitate)