Specialist în industria farmaceutică GMP

Durată: 2 zile

Grup ţinţă: Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii care au  ca activitate fabricaţia/distribuţia produselor medicamentoase de uz uman, respectiv pentru cei care vor să se iniţieze în domeniul farmaceutic.

Tematica: Cursul prezintă într-o manieră pertinentă cerinţele Ghidurilor de Bune Practici în Fabricaţie/Distribuţie (GMP/GDP) pentru medicamente de uz uman, abordând totodată toate elementele necesare pentru menţinerea  unui sistem de management al calităţii în conformitate cu cerinţe GMP/GDP.

Subiecte:

  • Prezentarea elementelor principale din Ghid-ul de Bune Practici privind Fabricaţia Medicamentelor de uz uman;
  • Prezentarea unor elemente cu privire la conceptul de “calitate” şi a Sistemul de Management al Calităţii (SMC) în distribuţia de medicamente;
  • Prezentarea unor metode de analiză şi evaluare a calităţii;
  • Prezentarea elementelor principale din Ghidurile de Bune Practici privind Fabricaţia/Distribuţia medicamentelor de uz uman;
  • Prezentarea de elemente privind conceptul de “calitate” şi sistemul de management al calităţii în industria farmaceutică (SMC-IF);
  • Prezentarea unor metode de analiză şi evaluare a calităţii;

Forme de evaluare: Probă scrisă: chestionare de examinare tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă diplome în limba română din partea diviziei de training DEKRA Certification Romania.