Siguranța Funcțională pentru autoturisme ISO 26262

Siguranța funcțională în Industria Automotive

Functional safety în conformitate cu ISO 26262, prezintă analiza de risc, conceptul funcțional de siguranță și
dezvoltarea de produs hardware și software.
Obiective
Înțelegerea sensului de siguranță funcțională și cunoașterea cazurilor când trebuie folosit standardul.
Durată
 4 zile
Grup țintă
Acest training este recomandat angajaților din diferite organizații care lucrează pe proiecte relevante din punct de vedere al siguranței, clasificare făcută
conform standardului ISO 26262. Angajații pot fi Arhitect de sistem, dezvoltator HW, dezvoltator SW și de asemenea persoanele implicate în managementul proiectului, Manager de proiect, Manager de teste, Manager de disciplină.
Beneficii
Creșterea calității în activitățile zilnice relevante pentru siguranța funcțională.
Tematică
Subiectele abordate în timpul trainingului sunt bazate pe standardul ISO 26262 și vor fi în direcția: de ce avem nevoie de siguranța funcțională, care este ciclul siguranței funcționale și cum îl putem implementa în ciclul de viață al unui proiect, care sunt metodele și măsurile recomandate pentru reducerea
riscului, discuții detaliate despre fazele ciclului de siguranță. Fiecare subiect va fi însoțit de exemple practice.
Modul I
 Conceptul de siguranță funcțională, Măsurarea riscului

 Vedere de ansamblu a Ciclului de siguranță
 Metode de reducere a riscului
 Definirea scopului de siguranță
Modul II
 Cerințe de siguranță tehnice cu focus pe concept funcțional și proiectarea arhitecturii
 Verificarea conceptului de siguranță funcțională
 Integrare și testare
 Validarea, dovada unui mecanism de siguranță corect
Modul III
 Inițierea dezvoltării de produs la nivel hardware
 Proiectarea hardware și verificarea cerințelor, Metrici la nivel de arhitectură hardware
Modul IV
 Specificarea cerințelor desiguranță pentru software
 Proiectarea software și verificarea cerințelor
 Integrare și testare
Forme de evaluare
Participanții vor primi o Confirmare de participare din partea DEKRA Romania