Riscuri ce pot afecta o organizație

Scopul workshopului:

 1. Utilizarea principiilor de managementul riscurilor ca instrument de management.
 2. Implemenatrea procesului de gestionare a riscurilor ca o componentă integrată a sistemului de management.
 3. Cunoasterea modalitatilor de identificare si masurare a riscului

Obiective:

La finalul workshopului cursantul să :

 1. cunoască terminologia specifica şi a principiilor de management al riscului;
 2. aplice cunoștințele accumulate.
 3. poată identifica și defini risculul, cauza, consecința;
 4. selecteze opțiunile adecvate de tratare a riscului,

 

Tematici abordate:

 1. Prezentarea cerintelor din ISO 31000: 2018;
 2. Proiectarea și implementarea unui proces al managementului riscului;
 3. Tipologia si caracteristicile riscurilor; Riscuri ale afacerii – Gandirea bazata pe risc pentru a raspunde cerintele de business;
 4. Gandirea bazata pe risc in acord cu cerintele din standardele pentru sistemele de management;
 5. Cunoștințe privind inregistrarea procesului de management al riscului
 6. Studii de caz/Exerciții

 Metodologie:

 • Prezentare
 • Dezbatere
 • Exerciții de grup

 Durata: 16 h

Target Group:

Persoanelor care  care doresc sa minimizeze riscurile la care este supusă organizația, cum ar fi, dar fară a se limita:

 1. Managerilor;
 2. Reprezentanți ai managementului;
 3. Persoanelor care au responsabilități în dezvoltarea și menținerea sistemelor de management;
 4. Personalului responsabil pentru dezvoltarea politicilor de management al riscului în cadrul organizației;
 5. Consultanților de sistem de management;
 6. Auditorilor de sistem de management;
 7. Responsabililor de proces;
 8. Auditorilor;
 9. Altor părți interesate (angajatori, agenți economici, serviciilor externe, interne de prevenire/protecție și consultanților de specialitate)