QRQC (Quick Response Quality Control)

Obiective: Înțelegerea metodologiei QRQC de rezolvare a problemelor, a principalelor instrumente utilizate (5 De Ce, Ishikawa, IS-IS NOT, 5W2H, etc) și dobândirea cunoștiințelor necesare pentru a le utiliza într-un mod optim

Tematică:
• Introducere
• Introducere în QRQC
• Aplicarea metodologiei QRQC
• Descrierea pașilor
• Descrierea instrumentelor folosite
• Descrierea modalității de înlănțuire a instrumentelor
• Aplicații în echipă

Durata: 2 zile

Grup țintă: Personal din companii de producție sau servicii, implicat în derularea, controlul sau conducerea proceselor – ingineri din departamentele calitate, inginerie proces, producție, șefi de departamente, supervizori, specialiști din Logistică, Customer Service, etc.