P-FMEA (Process Failure Mode and Effects Analysis)

FMEA Proces(Process Failure Mode and Effects Analysis), bazat pe Manualul AIAG & VDA Ed.1 – 2019

Obiective

Formarea specialiștilor în analiza riscurilor prin aplicarea metodei FMEA pentru produs, proces și sistem atat în vederea prevenirii cat si a reducerii substanțiale a defectărilor precum şi a efectelor acestora începând din faza  inițială a dezvoltarii procesul de producție în baza datelor de ieșire din dezvoltarea produsului.

Adresabilitate

Persoanelor din domeniul automotive și nunumai,  care trebuie să participe la efectuarea de analize a defectărilor potențiale folosite pentru recunoașterea defectărilor în cadrul dezvoltarii unui process de producție.

La finalul cursului veți dobândi cunoștințe în:

– Aplicarea metodei precum și utilizarea grilelor de notare pentru P-FMEA și legătura cu D FMEA

– Căutarea cauzelor defectărilor folosind diagrama cauză-efect / Ishikawa / schelet de pește;

– Aplicarea metodei Brainstorming.

Tematica

Scop, Definiţii;

Implementarea FMEA;

Unde se poate aplica FMEA;

FMEA pentru proces (P-FMEA);

Echipa de lucru;

Diagrama flux pentru realizarea unui FMEA;

Formularul FMEA, explicarea modului de completare a fiecărui câmp;

Metodologia de evaluare a riscurilor;

Relaţia cu APQP;

Exerciţii practice – realizarea unui flow chart și FMEA de proces

Forme de evaluare

 Chestionare de tip grilă. Participanţilor care promovează examenul li se acordă diplome eliberate de DEKRA Romania.