Normarea muncii

Scop

 • Cunosterea si dobaindirea deprinderilor necesare pentru
  • determinarea corecta a normelor de timp
  • analiza si optimizarea activităților pentru satisfacerea cerintelor clientului (lucrul conform takt time) cu minimum de resurse.

Public țintă

Ingineri de proces, persoane responsabile cu organizarea producției

 Durata 2 zile

 Tematică

Tehnica normarii  

– Introducere

– Metode de evaluare a gradului de capacitate (Randamentul) –  aplicatii si exemple practice

– Constructia metodica a normarii:

 • Puncte de masurare
 • Documentatia si intocmirea datelor: elemente de baza, conditiile in care se efectueaza normarea, dispozitive, fise, chestionare de normare, desfasurarea unei normari,

– Ecercitii practice in companie

 • Normarea activitatilor selectate
 • Evaluarea si discutarea datelor

– Procedee moderne de masurare a timpului

 Analiza si optimizarea activitatilor operaţionale 

– Obiectul ingineriei industriale, inginerilor de proces

– Diagrame de proces (process chart)

– Studiul miscarii (motion study) si studiul timpului (time study)

 • Puncte cheie ale economiei de miscare, principii ergonomice,

– Analiza elementelor de munca (Work sampling)

 • Pierderi si variatii
 • Videoanaliza

–  Proiectarea si controlul liniei de  productie

 • Takt time vs Cycle time (Echilibrarea liniei de fabricatie si calcul numar de operatori),
 • Sandardizarea muncii

Aplicatii – evaluarea activitatilor selectate

Condiții: Clientul va aloca o linie de productie unde se vor face determinari.

Sunt necesare: cronometre, aparat video.