MSA (Measurement Systems Analysis)

Scopul trainingului:

Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru:

  • aplicarea diferitelor metode de analiză a sistemelor de măsurare, realizarea studiului R&R (Repetabilitate şi Reproductibilitate) a sistemelor de măsurare şi analizarea capabilităţii sistemelor de măsurare. Cursul cuprinde şi un program de calcul a R&R

Obiective:

La sfârşitul acestui training, participanţii vor fi capabili

  • să realizeze un studiu R&R a sistemelor de măsurare, să analizeze capabilitatea sistemelor de măsurare;

TEMATICI ABORDATE

  • Surse de variaţie ale măsurătorilor
    • Introducere
    • Eroarea sistematică
    • Repetabilitatea
    • Reproductibilitatea
    • Stabilitatea
    • Linearitatea
  • Metoda medie şi amplitudine de analiză a sistemelor de măsurare (R&R)
    • Măsurarea datelor
    • Efectuarea calculelor
  • Metoda scurtă de stabilire a capabilităţii mijloacelor de măsurare
  • Analiza sistemelor de comparare (a calibrelor)
    • Metoda scurtă de studiu a calibrelor
  • Aspecte generale privind pregătirea unei analize a mijlocului de măsurare
  • Exemple practice de realizare a unui studiu R&R

Durata:

  • 1 zi

Target Group:

Personalul compartimentului Calitate, Tehnic, Top şi middle management din Producţie