Metode de evaluare ergonomică a posturilor – NIOSH și OCRA

Tematica:

Cursul prezintă cerințele metodelor de evaluare ergonomică a posturilor, NIOSH și OCRA, menite să asigure o
utilizare cât mai productivă a forței de muncă, în condițiile unui consum cât mai redus de efort sau, cu alte
cuvinte, pentru realizarea unei productivități individuale a muncii optime, cu o cantitate cât mai mică de energie
umană, în condiții normale de ritm și de efort.

Subiecte:

Intoducere în ergonomie
Introducere în manipularea manuală a maselor și ridicarea greutăților
Prezentarea metodei de evaluare a ridicării greutăților la locul de muncă, metoda NIOSH – National Institute for
Occupational Safety and Health
Factorii de risc pentru munca repetativă
Prezentarea metodei de evaluarea rapidă a riscului asociat cu mișcări repetitive ale membrelor superioare,
metoda OCRA – OCcupational Repetitive Action

Durată: 2 zile

Grup țintă:
Această instruire se adresează angajaţilor din diferite organizaţii care își desfășoară activitatea în procesul de
producție, în sectorul administrativ dar și pentru cei care vor să se inițieze în metodele de evaluare ergonomică
a posturilor NIOSH și OCRA.

Forme de evaluare:
Probă scrisă: chestionare de examinare tip grilă.