Lean M – Value Stream Mapping

Tematica:

Descrierea şi construirea unei VSM ; Exemplu de aplicare.

Durată: 1 zi

Grup ţinţă:

Manageri şi specialişti ai departamentelor de îmbunătăţire a proceselor, producţie , inginerie, logistică şi resurse umane; personal direct productiv.

Forme de evaluare: Probă scrisă- chestionare de examinare tip grilă.