Lean M – Stabilirea obiectivelor și Management vizual

Tematica: Obiectivele-cerinţe de busines şi ale Sistemului de management al calităţii; Modalităţi de determinare ale obiectivelor şi transmitere în organizaţie ; Managementul Vizual – domeniu de aplicare şi intrepătrundere cu celelalte elemente de Lean.

Durată: 1 zi

Grup ţinţă: Manageri şi specialişti ai departamentelor de îmbunătăţire a proceselor, producţie , inginerie, logistică şi resurse umane; personal direct productiv.

Forme de evaluare: Probă scrisă- chestionare de examinare tip grilă.