Lean M – Kanban

Tematica: Pull vs Push, tipuri de Kanban, legătura Kanban cu celelalte elemente Lean manufacturing.

Durată: 1 zi

Grup ţinţă: Manageri şi specialişti ai departamentelor de îmbunătăţire a proceselor, producţie , inginerie, logistică şi resurse umane; personal direct productiv.

Forme de evaluare: Probă scrisă- chestionare de examinare tip grilă