Lean M – Introducere

Tematica: Conceptul de Valoare adaugată, tipuri de pierderi, instrumente folosite în lean manufacturing

Durată: 1 zi

Grup ţinţă: Manageri şi specialişti ai departamentelor de îmbunătăţire a proceselor, producţie , inginerie, logistică şi resurse umane; personal direct productiv.

Forme de evaluare: Probă scrisă- chestionare de examinare tip grilă.