Lean M – 5S & Standardizare

Tematica: Concept, paşi în implementare 5S şi exerciţiu ; Domeniu de aplicare şi exemple de Standardizare.

Durată: 1 zi

Grup ţinţă: Manageri şi specialişti ai departamentelor de îmbunătăţire a proceselor, producţie , inginerie, logistică şi resurse umane; personal direct productiv.

Forme de evaluare: Probă scrisă- chestionare de examinare tip grilă.