Injecție Mase Plastice – Nivel mediu (reglor, tehnicieni new entry) – modul I

Obiective:

 • Va sprijinim in procesul de dezvoltare a abilitaților angajaților, având in vedere următoarele obiective:
 • Eficientizare procesului prin creșterea productivității
 • Îmbunătățirea calității rezultatelor prin reducerea procentului de rebuturi
 • Reducerea costurilor de întreținere a echipamentului si a mașinilor
 • Dobândirea autonomiei in termeni de cunoștințe tehnice asimilate
 • Conștientizarea riscurilor si abordare proactivă

Modul I

Durata: 3 zile curs teoretic

Beneficii

 • Creșterea nivelului de competenta – proces de injecție mase plastice
 • Dezvoltarea unei atitudini bazata pe înțelegerea procesului, interacțiuni, analiza defect / rebut si a cauzei, cu accent pe implementare de acțiuni preventive ( lesson learned, Yokoten)

Tematica

 • Obținerea materialelor plastice
 • Structura interna a materialelor plastice
 • Materiale de adaus in structura materialelor plastice
 • Principalele caracteristici tehnologice ale unor materiale termoplastice
 • Principalele procese ale tehnologiei de injectare

Modul II

Durata: 2 zile curs teoretic

Beneficii

 • Creșterea nivelului de competenta – proces de injecție mase plastice
 • Dezvoltarea unei atitudini bazata pe înțelegerea procesului, interacțiuni, analiza defect / rebut si a cauzei, cu accent pe implementare de acțiuni preventive ( lesson learned, Yokoten)

Tematica

 • Recapitulare materiale curs anterior
 • Procedura de Change Over
 • Defecte, cauze si remedii

Grup ținta

 • Tehnicieni, tehnicieni new entry,Ingineri new entry

Forma de evaluare

 • Feedback lector, examen din conținut curs. Participanților care promovează examenul li se acorda certificat din partea DEKRA Romania