Descrierea procesului IMDS

IMSD – sistemul internațional de raportare a materialelor folosite în industria automotive, utilizat cu titlu de obligativitate în lanțul de furnizori, bazat atât pe cerințele clienților OEM cât și pe directivele europene și mondiale cu privire la raportarea materialelor și restricționarea substanțelor interzise. Baza suport este interfața web pusă la dispoziție gratuit tuturor companiilor care activează în industria de automotive

Obiective:

 • Asigurarea raportării în sistemul IMDS a materialelor conform cerințelor internaționale de mediu, reglementate de industria Automotive în conformitate cu directivele europene în domeniu.
 • Însușirea cunoștințelor internaționale în domeniu raportării materialelor în sistemul IMDS.
 • Cunoașterea directivelor europene și a cerințelor explicite ale clienților în domeniul Automotive, în ceea ce privește declararea materialelor și a substanțelor restricționate.

TEMATICI ABORDATE:

 • Notiuni introductive in IMDS
 • Elaborare MDS
 • Flux de informatii in sistemul online
 • Directiva Europeana – baza obligatorie pentru sistemul MDS
 • Securitatea informatiei referitoare la materielele folosite in industria Auto
 • Exemple practice demonstrative on-line

Durata:

 • 2 zile

Target Group:

 • Cursul se adreseaza personalului din diferite organizatii in domeniul Automotive, organizatii care au obligatia de a declara substantele, din compozitia pieselor fabricate si/sau aprovizionate, in sistemul international MDS. Tinta directa este personalul din departamentele: dezvoltare (dep.tehnic-engineering, calitate), SQD (Supplier Quality Development), SQA – specializat – (Supplier Quality Assurance).
 • Finalizare:

  Participanţilor care promovează examenul, susţinut în ultima zi a cursului, li se acordă diploma din partea DEKRA Certification Romania