Auditor Intern ISO 9001:2015 și 19011:2018

Scop

Desfășurarea și conducerea auditului în conformitate cu ISO 9001:2015, întelegerea modificărilor noului standard
Reproiectarea sistemului de management al calității în acord cu cerințele din versiunea 2015

Obiective

Determinarea gradului de conformitate a sistemului de management cu standardul ISO 9001:2015 și documentele de referinţă

Determinarea gradului de conformitate a activităţilor, proceselor şi produselor cu cerinţele / procedurile sistemului de management al calității

Evaluarea capabilităţii sistemului de management de a asigura conformitatea cu cerinţele reglementate şi contractuale

Evaluarea eficacităţii sistemului de management în atingerea obiectivelor specificate

Identificarea zonelor de îmbunătăţire potenţială a sistemului de management al calității.

Cui se adresează

Auditorilor interni de primă și secundă parte a sistemelor de management al calității. Consultanti si auditori sisteme de management

Managerilor in general. Manageri executivi -Functii relevante

Tematica

Cerinţe ale standardului ISO 9001:2015, respectiv ISO 19011:2018

Aşteptări ale organismului de certificare

Prezentarea standardului ISO 9001: 2015

Pregătirea, derularea, documentarea auditului

Tehnici de audit, prelucrarea informaţiilor

Cerințe și procedura de audit , pregătirea, desfășurarea și evaluarea auditului intern

Rapoarte de neconformităţi, raport de audit

 

Durata

3 zile/8ore

 

Finalizare

Probă scrisă : Chestionare de tip grilă

Participanţilor care promovează examenul li se acordă diplome eliberate de DEKRA Certification