Auditor Intern al sistemului de management integrat (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

Scopul trainingului:

Cursul oferă participanților cunoștințele și deprinderile practice necesare pentru auditarea unui Sistem de Management Integrat (calitate, mediu, sanatate și securitate în muncă).

Obiective:

La finalul cursului cursantul să :

 1. cunoască scopul, domeniul de aplicare și cerințele standardelor față de care se efectueză auditul;
 2. fie capabil să pregătească și să efectueze un audit (planificare audituri, culegere şi analiză a dovezilor de audit, evaluare a sistemelor sau a elementelor sistemelor de management în raport cu criteriile de audit, raportarea rezultatelor auditului).
 3. să fie capabil să analizeze și să raporteze ce a constat în urma efectuarii auditului.

 Tematici abordate:

 1. Prezentarea procesului de audit, respective a standardului ISO 19011:2018
 2. Riscurile procesului de audit; documentația procesului de audit (plan audit, program audit, Raport de neconformitate, raport de audit
 3. Pregătirea, derularea, documentarea auditului;
 4. Tehnici de audit, prelucrarea informaţiilor;
 5. Monitorizarea performantei auditului si a aplicarii programului de audit
 6. Prezentarea Sistemului de Management integrat
 7. Studii de caz/Exerciții

Metodologie:

 • Prezentare
 • Dezbatere
 • Exerciții de grup

Durata: 5 zile

Target Group:

 1. Responsabili cu sistemul de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate muncă) în organizații;
 2. Persoanele desemnate cu efectuarea auditului intern/extern pe sistem de management integrat în organizații;
 3. Persoanele care doresc să efectueze audituri de secundă parte pentru sisteme de management integrat a unei organizaţii furnizor