Mediu – ISO 14001

Folosiţi resursele în mod eficient şi obţineţi avantaje
economice. Un management responsabil faţă de mediu.

Aplicaţi o politică definită de mediu şi includeţi aspectele legate de mediu în deciziile de afaceri. Acum puteţi să dovediţi şi mai clar angajamentul  dumneavoastră faţă de mediu cu ajutorul certificatului DEKRA recunoscut internaţional şi al mărcii de certificare, arătându-le astfel clienţilor că vă îndreptaţi spre viitor. Certificarea sistemului de management de mediu în conformitate cu ISO 14001 nu doar va spori încrederea celorlalţi în dumneavoastră, dar vă va oferi şi o evaluare a sistemului în ceea ce priveşte respectarea reglementărilor legale.

Sensul şi scopul standardului ISO 14001

Acest standard este aplicabil oricărei organizaţii din orice sector. Scopul său este de a crea un echilibru între profitabilitatea operaţională şi protecţia mediului. ISO 14001 reprezintă cel mai important standard la nivel mondial pe care managementul de mediu al organizaţiilor ar trebui să îl acopere şi să îl atingă.
Aplicarea acestui standard vă oferă oportunitatea de a coordona activităţile de protecţia mediului – concentrându-vă asupra unui proces continuu de îmbunătăţire pentru a reduce impactul asupra mediului. Veţi avea la dispoziţie şi un instrument eficient pentru identificarea potenţialului de reducere a costurilor.

DEKRA Certification va demonstra angajamentul dovedit faţă de protecţia mediului. Certificatele şi mărcile de certificare DEKRA constituie de cele mai multe ori cheia succesului pe pieţele naţionale şi internaţionale.

Ce vă oferă DEKRA

Sistemul de management de mediu implementat unitar conform ISO 14001, certificat de DEKRA, vă va ajuta să îmbunătăţiţi în permanenţă performanţa companiei dumneavoastră:

  • Reducerea costurilor prin utilizarea judicioasă şi eficientă a resurselor
  • Implementarea în timp util a măsurilor necesare privind protecţia mediului
  • Reducerea riscurilor privind respectarea cerinţelor legale > Îmbunătăţirea imaginii prin acţiuni legate de mediu > Compatibilitate ridicată cu standardul managementului calităţii ISO 9001 

Vă vom oferi sprijinul nostru practic, simplu şi de durată pentru optimizarea proceselor companiei dumneavoastră. Neutru şi independent. Pentru îndeplinirea obiectivelor dumneavoastră.