Energie – ISO 50001

Recunoaşterea potenţialului şi reducerea costurilor

Consumul de energie devine un factor de cost din ce în ce mai important pentru organizaţii şi companii. Eforturile continue de optimizare a consumului de energie prin intermediul unui sistem de management al energiei (EnMS) sunt astfel esenţiale pentru obţinerea reducerilor de cost. Un sistem de management al energiei stabileşte şi documentează potenţialul existent de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi reducere a costurilor. Un potenţial considerabil pentru companii este ascuns în procesele de producţie şi tehnologiile transversale. Optimizarea fluxurilor de materiale, a produselor, proceselor, serviciilor şi a comportamentului utilizatorilor contribuie la minimizarea consumului de energie. Sistemul de management al energiei generează constatări care servesc drept bază pentru stabilirea măsurilor care trebuie să fie luate pentru a economisi energie şi a cheltuielilor presupuse. Este folosit pentru a evalua consumul de energie al companiei şi a obţine o îmbunătăţire constantă a eficienţei energetice în conformitate cu cerinţele legale.

Ce este ISO 50001?

Standardul descrie cerinţele legate de un sistem de management al energiei îndreptate spre facilitarea îmbunătăţirii sistematice şi continue de către o companie a performanţei sale energetice, luând în calcul cadrul reglementărilor legale.

Expertizele şi rapoartele din teren indică faptul că până şi întreprinderile mici şi mijlocii pot să realizeze economii substanţiale cu ajutorul unui sistem de management al energiei.

ISO 50001 se bazează în principal pe un sistem de management al mediului conform standardului ISO 14001 şi de aceea poate să fie cu uşurinţă integrat în acesta. Implementarea combinată a celor două sisteme este astfel atât rezonabilă, cât şi recomandabilă.

Beneficiile certificării în conformitate cu ISO 50001

  • Creşterea continuă a eficienţei energetice ca urmare a obligaţiei de a influenţa activ consumul de energie.
  • Economii de cost ca urmare a unui management eficient al energiei
  • Politica energetică definită serveşte la monitorizarea îndeplinirii obiectivelor energetice corespunzătoare
  • Garanţia sistematică a respectării legilor şi reglementărilor aplicabile care intră sub incidenţa consumului de energie al companiei
  • Avantaj competitiv ca urmare a deţinerii unui certificat
  • Persoanele şi organizaţiile interesate asociază compania cu conceptul de conştientizare a aspectelor privind mediul înconjurător
  • Pot să fie anticipate subvenţii conform Legii privind energia regenerabilă (EEG) din Germania şi alte scutiri de taxe
  • Avantajele legate de cost ale certificării combinate în conformitate cu ISO 14001