Calitate – ISO 9001

Transformarea în realitate a orientării către client, optimizarea proceselor şi creşterea eficientizării costurilor.

Aţi depăşit deja cerinţele pe care compania dumneavoastră trebuie să le îndeplinească prin adoptarea unei viziuni globale şi prin îmbunătăţirea constantă a structurilor şi a proceselor. Acum puteţi să dovediţi şi mai clar angajamentul dumneavoastră faţă de mediu cu ajutorul certificatului recunoscut internaţional şi al mărcii de certificare DEKRA, arătându-le astfel clienţilor că forţa dumneavoastră motoare este calitatea. Certificarea sistemului de management al calităţii conform ISO 9001 va crea încredere şi va deschide noi pieţe pentru dumneavoastră.

Sensul şi scopul standardului ISO 9001

Acest standard este aplicabil oricărei organizaţii din orice sector. Scopul său este de a dezvolta şi mai mult propriul dumneavoastră potenţial şi de a creşte satisfacţia clienţilor astfel încât obiectivele companiei să poată fi atinse eficient şi efectiv.

Sistemul de management al calităţii implementat adecvat reprezintă o bună modalitate de a conduce compania dumneavoastră pe o cale sigură spre viitor, în pofida schimbărilor constante, precum şi a cerinţelor noi şi a provocărilor pe care le implică. 

DEKRA Certification va demonstra dacă procedurile companiei dumneavoastră au fost planificate pentru a face faţă nevoilor în viitor, având la bază procesele documentate şi dacă acestea sunt implementate în mod corespunzător. După evaluarea finalizată cu succes, certificatul nostru şi marca de certificare DEKRA constituie de cele mai multe ori baza pentru succesul dumneavoastră pe piaţa naţională şi internaţională.

Ce vă oferă DEKRA

Sistemul de management al calităţii implementat unitar conform ISO 9001, certificat de DEKRA, vă va ajuta să îmbunătăţiţi în permanenţă performanţa companiei dumneavoastră:

  • Responsabilităţi şi proceduri clare care vor avea drept rezultat creşterea motivaţiei angajaţilor
  • Creşterea satisfacţiei clienţilor şi un impuls pentru produsele şi serviciile inovatoare
  • Creşterea rentabilităţii, de exemplu, prin prevenirea şi reducerea neconformităţilor
  • Reducerea riscurilor şi sprijin pentru respectarea legislaţiei şi a reglementărilor

Serviciile noastre se bazează pe o cooperare practică îndelungată, astfel ne putem adapta situaţiei dumneavoastră dintr-un anumit moment. Neutru şi independent. Orientat spre obiective.